Polyfunkčný dom Leonardo

Polyfunkčný dom Leonardo je situovaný v severovýchodnej časti historického jadra mesta Trnava, známeho ako „malý Rím“, v centrálnej mestskej zóne na Hollého ulici. Obklopuje ho palácová zástavba univerzitných budov, Arcibiskupský úrad, ranobarokový Chrám sv. Jána Krstiteľa, Dóm sv. Mikuláša, mestské veže a mnoho ďalších cenných historických budov. Projekt Leonardo ponúka vyvážený mix navzájom sa dopĺňajúcich funkcií ako obchod, služby, administratíva a bývanie. Funkčná pestrosť má mestotvorný charakter s ambíciou oživiť túto časť historického jadra a ponúknuť kultivované mestské prostredie a verejný priestor. Súčasťou domu je podzemná garáž pre obyvateľov a návštevníkov domu.


Nákupno-zábavné centrum Galéria MLYNY

Objekt slúžiaci ako nákupné centrum, kde na 28 500 m2 prenajímateľnej plochy sa nachádza 126 obchodných predajní a služieb. Budova sa skladá z trojpodlažného nákupného centra a 8-podlažného garážového domu. Nosný systém je tvorený ŽB skeletom a ľahčenými rebierkovými stropmi. Neprehliadnuteľnú fasádu objektu vytvárajú sklené steny a obklady.


SAMSUNG

Závod na výrobu LCD modulov pre LCD TV spoločnosti SAMSUNG je umiestnený na katastrálnom území Voderady. Súbor objektov závodu celkom tvorí 35000 m2 zastavanej plochy a pozostáva z výrobno-skladového objektu, z administratívnej budovy a z prevádzkovej budovy (kotolňa). Administratívna budova je riešená ako dvojpodlažný skelet, opláštená sendvičovými panelmi. Nosný systém výrobnej haly je prefabrikovaná konštrukcia v module 9 x 25 m. Z dôvodov že technológia výroby LCD modulov vyžaduje výrobné priestory na vysokej úrovni čistoty boli interiéry vyhotovené ako „čisté priestory“. V týchto priestoroch je zabudovaná špeciálna vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje rovnomerné filtrovanie vzduchu. Podlahy v priestoroch montážnych liniek sú z antistatickej PVC a v logistických priestoroch boli zrealizované priemyselné betónové podlahy so vsypom. Zvislé deliace konštrukcie sú vyhotovené ako sadrokartónové priečky.

Po výstavbe výrobných hál K1 K2 bolo nevyhnutné vybudovať centrálny sklad pre výrobky. V rámci vybudovania priemyselnej zóny v meste Galanta sa investor rozhodol o umiestnení logistického centra v tomto priestore. Logistické centrum je jednopodlažný sklad s podlahovou plochou 25 000 m2 a výškou 12 m. V budove je riešená aj dvojpodlažná administratíva s rozlohou 1 200 m2. Nosná konštrukcia objektu je prefabrikovaný skelet. Vnútorné priestory jednotlivých skladov sú dispozične oddelené protipožiarnymi priečkami zo sadrokartónu a podlahy sú zrealizované ako priemyselné betónové. Vonkajšie opláštenie je riešené ako skladaný plášť z trapézových plechov, v ktorom sú umiestnené nakladacie mostíky a priemyselné brány. V rámci projektu bolo riešené aj vybudovanie prístupovej cesty a vonkajších spevnených plôch.

 
 

SCONTO – predajňa, sklad a logisticko-dodávetľské centrum – Trnava, Nitra

Výstavba predajne, skladu nábytku a bytových doplnkov. Objekt je dvojpodlažný s hlavným vstupom do objektu z parkoviska, ktorý je tvorený preskleným svetelným portálom. Nábytok sa skladuje v regálovom systéme, do ktorého sa ukladajú vysokozdvižné vozíky. Nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet, opláštenie je realizované ako skladaný plášť.


Školský areál Campus

Účelom objektu je vytvorenie administratívnych priestorov a nových seminárnych miestností a Laboratórnych priestorov pre skvalitnenie výučby študentov Materiálovotechnologickej fakulty. Objekt prístavby a novostavby MTF STU  je situovaný na doteraz nezastavanej, voľnej ploche v severnej časti areálu MTF. Navrhovaný objekt je pristavaný a dispozične prepojený s jestvujúcim objektom – hlavnou budovou MTF a ďalej je pristavaný ku jestvujúcemu objektu „Ľahké laboratóriá“.