Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov – účtovné doklady

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Informácia o spracúvaní osobných údajov – evidencia obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov. Pre informačný systém: IS kamerový systém (oprávnený záujem)

Informácia o spracúvaní osobných údajov – klienti