Bytový dom Mondrian

Bytový dom je navrhnutý tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy jazera, umožnil funkčné prepojenie okolia s vodnou plochou a priaznivo zohľadnil orientáciu na svetové strany. Výrazne pozdĺžny tvar pozemku, v zmysle jeho optimálneho využitia, určuje hmotovú skladbu domu; jeho výškové ohraničenie (9.NP) determinuje okolitá zástavba. Hmotovo-priestorové riešenie vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty, pričom je determinované tvarom pozemku, terénom a orientáciou k svetovým stranám. Fasády si zachovávajú tradičné mestské členenie na parter, telo a strechu. Toto členenie je podporené zmenou materiálu, farbou ako aj vnútornou funkciou. Bytovú funkciu domu zdôrazňujú loggie, balkóny a zimné záhrady, strecha je doplnená zelenými terasami.

Objekt pozostáva zo štyroch schodiskových sekcií (A - D). Parter (1. NP.) je okrem vstupov do jednotlivých sekcií s príslušenstvom venovaný občianskej vybavenosti, k dispozícii sú prenajímateľné obchodné priestory s orientáciou vstupov k priečnej pešej osi a parkoviskám.

ocenenie | CE-ZA-AR 2005


 

Polyfunkčný dom Octopus Habitat

Polyfunkčný dom – OCTOPUS HABITAT v sebe poníma 2 recepcie, administratívne a obchodné priestory, 153 bytov (jednopodlažných aj mezonetových) a 9 apartmánov, dvojpodlažné parkovisko s kapacitou 186 miest a 16 garážových státí, komory pre majiteľov bytov, vlastnú trafostanicu, kotolňu a ostatné technické a komunikačné priestory. V átriovej časti objektu na 2.NP sa nachádza záhrada pre obyvateľov domu. Objekt je výškovo perforovaný a rozdelený do 5 sekcií s maximálnym počtom 12 podlaží, ktoré sú prístupné ako schodiskami, tak aj výťahmi. Skrytú nosnú konštrukciu a hrubé opláštenie objektu tvorí ŽB monolitická konštrukcia uložená na základovej doske s podložím spevneným štrkovými vibropilótami.


Rezidenčné vily

Zaujímavý komplex štyroch víl, vrátane spevnených plôch, prístupovej komunikácie a terénnych úprav v svažitom teréne. Nosný systém tvorí železobetónový skelet so stužujúcimi stenami a s výplňovým obvodovým murivom, pričom stropné konštrukcie a schodisko sú taktiež zo žb dosiek. Exteriérové povrchové úpravy zahŕňajú silikónovú omietku v kombinácii s betónovými plochami, obkladom z Alucobondu, resp. dreveným rastrovým obkladom. Interiérové omietky sú vápenno-cementové, na schodiskách silikónové. Súbor objektov dotvárajú oporné múry, oplotenie a súvisiace spevnené plochy zámkovej dlažby.Polyfunkčný dom Leonardo

Polyfunkčný dom Leonardo je situovaný v severovýchodnej časti historického jadra mesta Trnava, známeho ako „malý Rím“, v centrálnej mestskej zóne na Hollého ulici. Obklopuje ho palácová zástavba univerzitných budov, Arcibiskupský úrad, ranobarokový Chrám sv. Jána Krstiteľa, Dóm sv. Mikuláša, mestské veže a mnoho ďalších cenných historických budov. Projekt Leonardo ponúka vyvážený mix navzájom sa dopĺňajúcich funkcií ako obchod, služby, administratíva a bývanie. Funkčná pestrosť má mestotvorný charakter s ambíciou oživiť túto časť historického jadra a ponúknuť kultivované mestské prostredie a verejný priestor. Súčasťou domu je podzemná garáž pre obyvateľov a návštevníkov domu.


Nákupno-zábavné centrum Galéria MLYNY

Objekt slúžiaci ako nákupné centrum, kde na 28 500 m2 prenajímateľnej plochy sa nachádza 126 obchodných predajní a služieb. Budova sa skladá z trojpodlažného nákupného centra a 8-podlažného garážového domu. Nosný systém je tvorený ŽB skeletom a ľahčenými rebierkovými stropmi. Neprehliadnuteľnú fasádu objektu vytvárajú sklené steny a obklady.