miesto

Trnava

investor

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

architekt

Ing. arch. Roman Klenovič

realizácia

2015

Účelom objektu je vytvorenie administratívnych priestorov a nových seminárnych miestností a Laboratórnych priestorov pre skvalitnenie výučby študentov Materiálovotechnologickej fakulty. Objekt prístavby a novostavby MTF STU  je situovaný na doteraz nezastavanej, voľnej ploche v severnej časti areálu MTF. Navrhovaný objekt je pristavaný a dispozične prepojený s jestvujúcim objektom – hlavnou budovou MTF a ďalej je pristavaný ku jestvujúcemu objektu „Ľahké laboratóriá“.


Školský areál Campus MTF STU – CAMBO