miesto

Štefánikova trieda
Nitra

investor

Mlyny, a.s.

architekt

Ing.arch.Pavol Kollár
Ing.arch. Radovan Vranka
Ing.arch. Tomáš Matlák

projektant
Ing. Dušan Hrbatý
Ing. Jozef Búri
Ing. Alica Režná

realizácia

2009

Objekt slúžiaci ako nákupné centrum, kde na 28 500 m2 prenajímateľnej plochy sa nachádza 126 obchodných predajní a služieb. Budova sa skladá z trojpodlažného nákupného centra a 8-podlažného garážového domu. Nosný systém je tvorený ŽB skeletom a ľahčenými rebierkovými stropmi. Neprehliadnuteľnú fasádu objektu vytvárajú sklené steny a obklady.