Tate & Lyle

Viac ako storočná história výrobného závodu, ktorý spracúva kukuricu, dodáva širokú škálu potravín a nápojov a tiež výrobky pre papierenský priemysel v celej Európe, zaznamenala viaceré zmeny vlastníckej štruktúry ( predtým známa najmä ako Amylum Slovakia). Čo však zostalo bola kontinuita v rozvoji závodu. Projektami v období od 2004 do 2020 sa vybudovali prevádzky výroby a sušenia maltodextrínu ako i ďalšie objekty skladov a ostatných prevádzkových objektov.

Gestamp

Gestamp je medzinárodná spoločnosť, ktorá navrhuje, vyvíja a vyrába kovové komponenty pre automobilový priemysel. Projekt v Nitre je svojou kapacitou postavený ako základná báza pre automobilku Jaguar Land Rover s možnosťou ďalšieho rozvoja a rozšírenia.

Lotte

Projekt spoločnosti LOTTE Aluminium Hungaria v priemyselnom parku v Tatabanyi zabezpečuje produkciu katódovej hliníkovej fólie pre batérie elektromobilov pre popredných svetových lídrov vo vývoji a výrobe batérií ako sú Samsung SDI či SK Inovation. Mimoriadne náročný projekt z hľadiska presnosti vykonania stavebných konštrukcií.

Volta energy solution – Doosan

Dve etapy výstavby výrobných prevádzok pod hlavičkou nadnárodného giganta DOOSAN, vytvorili základ pre produkciu medených fólií do batérií vyrobených v dcérskej spoločnosti Volta Energy Solution Hungaria v Tatabanyi.

Jaguár | Land rover

Parciálny podiel na budovaní automobilky dvoch luxusných značiek Jaguar a Land Rover v Nitre realizáciou projektov Energetického centra ako srdca pumpujúceho energie do všetkých výrobných prevádzok, Transformovne a Spínacej stanice, Sprinklerovne a objektu Tréningového centra na prípravu nových adeptov na prácu vo firme s vysokou udržateľnosťou svojich produktov.