Floreát

Zdieľaný coworking, zasadačky a školiace pracoviská, ako i možnosti dlhodobého prenájmu kancelárskych priestorov, chutná a kvalitná strava, a to všetko pod jednou strechou, ponúka nezvyčajný projekt FLOREAT Ideapark na siedmich využiteľných podlažiach v centre Piešťan, ktorého investorom je VGD Slovakia, člen Nexia International, poprednej globálnej siete nezávislých účtovníckych a poradenských spoločností poskytujúcich komplexné portfólio audítorských, účtovných, daňových a poradenských služieb.

Ekom

Administratívna budova spoločnosti EKOM, významného svetového lídra vo vývoji a výrobe stlačeného vzduchu pre zdravotníctvo. Objekt je riešený ako ultranízkoenergetická budova, vďaka vhodnej orientácii na svetové strany a vďaka technológiám, napríklad aktivácia betónového jadra objektu, stropné panely pre sálavé vykurovanie a chladenie, rekuperácia vzduchotechniky, využitie akumulácie priznaných betónových konštrukcií, interiérové a exteriérové LED osvetlenie, inteligentný exteriérový tieniaci systém a využitie prírodných a recyklovaných materiálov.

ocenenie | CENA VISIO 2020 ZA NAJVÝRAZNEJŠÍ ČIN V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE ZA ROK 2018/2019

Bytový dom Mondrian

Bytový dom je navrhnutý tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy jazera, umožnil funkčné prepojenie okolia s vodnou plochou a priaznivo zohľadnil orientáciu na svetové strany. Výrazne pozdĺžny tvar pozemku, v zmysle jeho optimálneho využitia, určuje hmotovú skladbu domu; jeho výškové ohraničenie (9.NP) determinuje okolitá zástavba. Hmotovo-priestorové riešenie vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty, pričom je determinované tvarom pozemku, terénom a orientáciou k svetovým stranám. Fasády si zachovávajú tradičné mestské členenie na parter, telo a strechu. Toto členenie je podporené zmenou materiálu, farbou ako aj vnútornou funkciou. Bytovú funkciu domu zdôrazňujú loggie, balkóny a zimné záhrady, strecha je doplnená zelenými terasami.

Objekt pozostáva zo štyroch schodiskových sekcií (A - D). Parter (1. NP.) je okrem vstupov do jednotlivých sekcií s príslušenstvom venovaný občianskej vybavenosti, k dispozícii sú prenajímateľné obchodné priestory s orientáciou vstupov k priečnej pešej osi a parkoviskám.

ocenenie | CE-ZA-AR 2005


 

Polyfunkčný dom Octopus Habitat

Polyfunkčný dom – OCTOPUS HABITAT v sebe poníma 2 recepcie, administratívne a obchodné priestory, 153 bytov (jednopodlažných aj mezonetových) a 9 apartmánov, dvojpodlažné parkovisko s kapacitou 186 miest a 16 garážových státí, komory pre majiteľov bytov, vlastnú trafostanicu, kotolňu a ostatné technické a komunikačné priestory. V átriovej časti objektu na 2.NP sa nachádza záhrada pre obyvateľov domu. Objekt je výškovo perforovaný a rozdelený do 5 sekcií s maximálnym počtom 12 podlaží, ktoré sú prístupné ako schodiskami, tak aj výťahmi. Skrytú nosnú konštrukciu a hrubé opláštenie objektu tvorí ŽB monolitická konštrukcia uložená na základovej doske s podložím spevneným štrkovými vibropilótami.


Rezidenčné vily

Zaujímavý komplex štyroch víl, vrátane spevnených plôch, prístupovej komunikácie a terénnych úprav v svažitom teréne. Nosný systém tvorí železobetónový skelet so stužujúcimi stenami a s výplňovým obvodovým murivom, pričom stropné konštrukcie a schodisko sú taktiež zo žb dosiek. Exteriérové povrchové úpravy zahŕňajú silikónovú omietku v kombinácii s betónovými plochami, obkladom z Alucobondu, resp. dreveným rastrovým obkladom. Interiérové omietky sú vápenno-cementové, na schodiskách silikónové. Súbor objektov dotvárajú oporné múry, oplotenie a súvisiace spevnené plochy zámkovej dlažby.