Výrobný závod DELTA ELECTRONICS

Výrobná areál firmy Delta, s.r.o. pozostáva z dvoch hlavných, funkčno-prevádzkových častí. Výrobno-skladová hala je jednopodlažná budova riešená ako veľkorosponový železobetónový skelet. Tu je sústredená výroba a skladové priestory. Časť haly v rámci výrobného priestoru je navrhnutý ako dvojpodlažný vstavok. Prízemie je využívané na dielenskú a zásobovaciu časť, poschodie je navrhnuté na kancelárske priestory patriace výrobe, účelovo prepojené s administratívnou časťou. Administratívna časť tvorí trojpodlažný samostatný konštrukčný trakt aj požiarny úsek a  je oddelená od výrobnej haly požiarnou stenou. Sú tu situované administratívne priestory, stravovacie priestory, priestory určené ako šatne a zázemie pre zamestnancov. V administratívnej časti sú aj priestory technického zázemia.


Agát rezidencia

Prvý objekt je navrhnutý ako bytový dom s bytmi v nadzemných podlažiach. V 1. až 3. nadzemnom podlaží sú umiestnené vždy štyri byty. V 1. podzemnom podlaží prvého objektu sú situované vstupné priestory, v severovýchodnej časti pôdorysu je navrhnutý priestor určený pre obchod alebo služby so samostatným vstupom, kuchynkou hygienickými priestormi. Druhý objekt je taktiež navrhnutý ako bytový dom s bytmi a ateliérmi v nadzemných aj podzemných podlažiach. Celkovo v tejto časti objektu sa nachádza 9 bytov a 6 ateliérov. 3. nadzemné podlažia sú pri oboch objektoch navrhnuté ako ustúpené, pričom zvyšná časť pôdorysu je tvorená účelovými terasami patriacimi k priľahlým bytom.


SCHINDLER eskalátory – skladová hala

Výstavba výrobnej haly a Showroomu, vrátane vonkajšej kanalizácie, vodovodu a spevnených plôch. V Showroome je umiestený presklený eskalátor ako aj presklený výťah.