Betonárky

Mobilná betonárka Stetter M2-TZ s maximálnym výkonom betonárky 90 m3/h.

Časti betonárky:

  • miešacia časť so skipovou dráhou (dvojhriadeľová miešačka BHS DKX S 2,0 , váhy cementu, vody a prísad
  • zásobníky na kamenivo s rampou na dopĺňanie (4 x zásobník á 12,5m3, 2 x rampa )
  • cementové hospodárstvo (4x cementové silo á100t, 4x šnek)
  • kontajner s prísadami (4x 1000 l tank, 4 x dávkovacie čerpadlo)
  • kontajner na ohrev zámesovej vody (4 x plynový kotol, výmenník tepelnej energie, regulácia teploty)
  • velín s ovládacím pultom
  • zariadenie na recykláciu betónu (recyklovací šnek, nádrž kalovej vody)
  • betonárka Štrkovec má naviac ohrev kameniva
    Štrkovec spustený v lete 2002, v roku 2008 nahradená Stetter M2-TZ. Nitra uvedená do prevádzky na jeseň 2007

Druhy transportbetónu

Ponúkame štandardné druhy transportbetónu pre Váš komfort:
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
C 40/50
C 45/55
C 50/60


Štrkovec

Výroba betónu bola spustená v lete 2002 s hlavným zámerom dodávky betónu na výstavbu bytových a radových domov v Šali-Veči. Postupné rozširovanie sortimentu, tried a druhov betónov z dôvodu realizácie náročnejších stavieb (Tesco -Šaľa, ČOV, Kaufland, Duslo-Alkylácia, Slovnaft-čerpacia stanica, Závod Prefa IN VEST, Garážový dom, Samsung Galanta…). V roku 2008 bola betonárka nahradená za výkonnejšiu STETTER ( 90m3/h), ktorá je schopná miešať aj pri mínusových teplotách.

Nitra

Výroba spustená na jeseň 2007 s hlavným zámerom dodávky betónu na OSC Mlyny. V roku 2010 bola presťahovaná na trvalé miesto (ul. J.Haška). Referencie : OSC Mlyny, Merkury Market NR, Ferona NR, SCONTO NR. Vlastnosti viď. Štrkovec

Obe betonárky

Dodávame betóny do pevnostnej triedy C50/60, kamenivo zmiešané cementom, anhydridové potery. Zabezpečujeme čerpanie betónu s autočerpadlom s ramenom do 52m.