miesto

Galanta
Voderady

investor

Samsung Electronics Slovakia
Samsung Electronics Slovakia

projektant

Tecton and Consulting, Ltd., Budapest
IDO Hutný Projekt, Bratislava

realizácia

2016
2007

Závod na výrobu LCD modulov pre LCD TV spoločnosti SAMSUNG je umiestnený na katastrálnom území Voderady. Súbor objektov závodu celkom tvorí 35000 m2 zastavanej plochy a pozostáva z výrobno-skladového objektu, z administratívnej budovy a z prevádzkovej budovy (kotolňa). Administratívna budova je riešená ako dvojpodlažný skelet, opláštená sendvičovými panelmi. Nosný systém výrobnej haly je prefabrikovaná konštrukcia v module 9 x 25 m. Z dôvodov že technológia výroby LCD modulov vyžaduje výrobné priestory na vysokej úrovni čistoty boli interiéry vyhotovené ako „čisté priestory“. V týchto priestoroch je zabudovaná špeciálna vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje rovnomerné filtrovanie vzduchu. Podlahy v priestoroch montážnych liniek sú z antistatickej PVC a v logistických priestoroch boli zrealizované priemyselné betónové podlahy so vsypom. Zvislé deliace konštrukcie sú vyhotovené ako sadrokartónové priečky.

Po výstavbe výrobných hál K1 K2 bolo nevyhnutné vybudovať centrálny sklad pre výrobky. V rámci vybudovania priemyselnej zóny v meste Galanta sa investor rozhodol o umiestnení logistického centra v tomto priestore. Logistické centrum je jednopodlažný sklad s podlahovou plochou 25 000 m2 a výškou 12 m. V budove je riešená aj dvojpodlažná administratíva s rozlohou 1 200 m2. Nosná konštrukcia objektu je prefabrikovaný skelet. Vnútorné priestory jednotlivých skladov sú dispozične oddelené protipožiarnymi priečkami zo sadrokartónu a podlahy sú zrealizované ako priemyselné betónové. Vonkajšie opláštenie je riešené ako skladaný plášť z trapézových plechov, v ktorom sú umiestnené nakladacie mostíky a priemyselné brány. V rámci projektu bolo riešené aj vybudovanie prístupovej cesty a vonkajších spevnených plôch.

 

 

Logistické centrum SAMSUNG