Adresa:
IN VEST s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
IČO: 36 553 671
IČ DPH: SK 2020191360
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava,
Oddiel, Sro, Vložka č. 16 346/T

Riaditeľ divízie:
Ing. Róbert Bol
Mobil: +421 918 939 035
E-mail: robert.bol@invest-in.sk

Sekretariát:
Soňa Rábeková
Mobil: +421 915 496 725
E-mail: sek2@invest-in.sk

Vedúci výroby:
Ing. Vladimír Urban
Mobil: +421 907 713 451
E-mail: urban@invest-in.sk

Vedúci oddelenia konštrukcie:
Ing. Václav Bol
Mobil: +421 905 270 949
E-mail: bol@invest-in.sk

Oddelenia nákupu a zásobovania:
Ján Kuna
Mobil: +421 905 232 413
E-mail: kuna@invest-in.sk
Luboš Straňák
Mobil: +421 915 496 447
E-mail: obchod@invest-in.sk