IN VEST s.r.o. je popredná slovenská stavebná firma. Profilujeme sa ako komplexný zhotoviteľ stavebných diel v oblasti pozemného staviteľstva -kontraktor a výrobca železobetónových prefabrikovaných konštrukcií. Okrem stavebných diel a prefabrikovaných stavebných prvkov sme výrobcom tlakových nádob, odpariek, koĺón, výmenníkov, sušiacich a chladiacich bubnov.

Divízia stavebníctvo zrealizovala za viac ako dvadsať rokov stovky stavieb v oblasti priemyselnej a občianskej výstavby. Mnohé z nami realizovaných diel si všimla aj odborná porota.

Okrem realizácie stavebných častí investičných celkov, realizujeme aj montáže technologických diel.

Naším cieľom  je  kvalitné dielo a našou misiou je „fair play“, ktorú uplatňujeme v prístupe k investorovi, kooperujúcim firmám, zamestnancom  a k spoločnosti.