miesto

Nitra

rok dokončenia

2018

Parciálny podiel na budovaní automobilky dvoch luxusných značiek Jaguar a Land Rover v Nitre realizáciou projektov Energetického centra ako srdca pumpujúceho energie do všetkých výrobných prevádzok, Transformovne a Spínacej stanice, Sprinklerovne a objektu Tréningového centra na prípravu nových adeptov na prácu vo firme s vysokou udržateľnosťou svojich produktov.