miesto

Környe, Hungary

rok dokončenia

2021, 2021

Dve etapy výstavby výrobných prevádzok pod hlavičkou nadnárodného giganta DOOSAN, vytvorili základ pre produkciu medených fólií do batérií vyrobených v dcérskej spoločnosti Volta Energy Solution Hungaria v Tatabanyi.