miesto

Šamorín

investor

Mevis Slovakia, s.r.o.

architekt

Ing. arch Tomáš Jávorka
Ing. arch Ľubomír Bobek

realizácia

2015

Výrobný areál firmy Mevis Slovakia s.r.o. pozostáva z priemyselnej haly a z administratívnej časti, ktorá je umiestnená do čela haly a tvorí tak reprezentatívnu časť areálu s priamym prístupom zamestnancov a klientov. Výrobno-skladová hala je jednopodlažná budova riešená ako železobetónový skelet. V časti haly, v rámci výrobného priestoru, je navrhnutý dvojpodlažný technický vstavok, kde je sústredené  technické vybavenie  prevádzky a dvojpodlažný administratívny  vstavok, ktorý je navrhnutý ako kancelárske priestory pre výrobu. Administratívna časť tvorí dvojpodlažný konštrukčný trakt v tvare písmena „T“, pričom kolmé krídlo budovy tvorí dominantnú hmotu smerom do hlavnej ulice priemyselného parku. Sú tu situované administratívne priestory, stravovacie priestory, priestory určené ako šatne a zázemie pre zamestnancov.

ocenenie | stavba roka 2015