miesto

Kazincbarcike | Maďarsko

kondenzátory, výmenníky, nádoby, filter, chladič
Tieto zariadenia sme vyrábali pre prevádzku MDI, firma BorsodChem, ktorá sa nachádza v Kazincbarcike v severovýchodnej časti Maďarska.
Firma BorsodChem patrí medzi najväčších producentov MDI na svete.
Prevádzka MDI (metylén difenyl diisokyanát) sa používa pri výrobe polyuretánov. Produkcia jednotky je 240 tis. ton ročne.