miesto

Boleráz

rok dokončenia

2006 – 2020

Viac ako storočná história výrobného závodu, ktorý spracúva kukuricu, dodáva širokú škálu potravín a nápojov a tiež výrobky
pre papierenský priemysel v celej Európe, zaznamenala viaceré zmeny vlastníckej štruktúry ( predtým známa najmä ako Amylum
Slovakia). Čo však zostalo bola kontinuita v rozvoji závodu. Projektami v období od 2004 do 2020 sa vybudovali prevádzky
výroby a sušenia maltodextrínu ako i ďalšie objekty skladov a ostatných prevádzkových objektov.