miesto

Bratislava

investor

IKEA Bratislava

projektant

ORPIS, s.r.o., Bratislava
BKU-Bogár Králik Urban, Bratislava

realizácia

2012

Rozšírenie predajnej plochy a skladov OD IKEA Bratislava a zároveň novostavba päťpodlažného parkovacieho domu. Nosnú konštrukciu tvorí ŽB prefabrikovaná konštrukcia. Opláštenie OD je zo sendvičových panelov a parkovacieho domu z ťahokovu a dreva.