miesto

Dubnica nad Váhom

investor

Delta Electronics, Dubnica nad Váhom

projektant

IPE-Consulting, s.r.o., Bratislava

realizácia

2012

Výrobný areál firmy Delta, s.r.o. pozostáva z dvoch hlavných, funkčno-prevádzkových častí. Výrobno-skladová hala je jednopodlažná budova riešená ako veľkorosponový železobetónový skelet. Tu je sústredená výroba a skladové priestory. Časť haly v rámci výrobného priestoru je navrhnutý ako dvojpodlažný vstavok. Prízemie je využívané na dielenskú a zásobovaciu časť, poschodie je navrhnuté na kancelárske priestory patriace výrobe, účelovo prepojené s administratívnou časťou. Administratívna časť tvorí trojpodlažný samostatný konštrukčný trakt aj požiarny úsek a  je oddelená od výrobnej haly požiarnou stenou. Sú tu situované administratívne priestory, stravovacie priestory, priestory určené ako šatne a zázemie pre zamestnancov. V administratívnej časti sú aj priestory technického zázemia.