Strojárska divízia IN VEST, s.r.o. ponúka zákazkovú výrobu tlakových nádob do 325 bar. Náš výrobný program je zameraný najmä na tlakové nádoby pre všetky druhy pracovných médií a na tlaky a teploty, ktoré požadujú naši zákazníci. Našimi štandardnými výrobkami sú vákuové pece, výmenníky tepla, reaktory, varáky, odparky, odplyňovače, predlohy, kolóny, tlakové nádoby a filtre rôznych typov, dvojplášťové nádoby a nádrže, sušiace a chladiace bubny, trieštivé mlyny, priemyselné mlyny na kamennú drť, železničné cisterny, nadzemné a podzemné nádrže a zásobníky, vzduchovody, spalinovody, produktovody, ako aj iné zariadenia a technologické celky.

V uzatvorených dielenských priestoroch sme schopní vyrobiť kompaktné kruhové nádoby do maximálneho priemeru 5 000 mm a váhy 32 ton. Kolóny a ťažšie nádoby podobného typu kompletizujeme na otvorenej spevnenej ploche alebo priamo na stavenisku.
Na výrobu tlakových a netlakových nádob používame uhlíkové ocele, nehrdzavejúce ocele, plátované materiály s plátom z nehrdzavejúcich ocelí a Ti, titánové materiály, duplexy, Incoloy, a pod.

Naše výrobky si nachádzajú uplatnenie hlavne v chemickom, petrochemickom, rafinérskom, potravinárskom, papierenskom, energetickom, vodohospodárskom, farmaceutickom priemysle a v odvetviach obnoviteľných zdrojov energie.


Kolóny

Kolóny sú zariadenia slúžiace na chemické separačné procesy, ako je destilácia a absorpcia. Výroba kolón sa v našej spoločnosti realizuje na základe dokumentácie zákazníka. Súčasťou odovzdania výrobku je odovzdávací protokol, vrátane sprievodnej dokumentácie. Ponúkame:

 • predvýrobu častí kolóny v dielni
 • montáž kolóny na mieste staveniska

Výmenníky tepla

Výmenníky tepla sú zariadenia slúžiace na sprostredkovanie tepla medzi dvoma, prípadne i viacerými látkami. Sú základnými jednotkami rozmanitých variantov (ohrievače, kondenzátory, výparníky), ktoré sa využívajú vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Ponúkame výmenníky tepla vo vyhotovení:

 • s pevnými rúrkovnicami
 • s plávajúcou hlavou
 • s U-rúrkami
 • s iným spôsobom tepelnej kompenzácie
 • rúrka v rúrkeVýmenníky tepla vo vyhotovení

Vákuové pece

Vákuové pece sú moderné zariadenia vákuovej techniky a naša divízia ich vyrába podľa najvyšších štandardov kvality, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky. Vákuové pece sú určené na odplyňovanie, žíhanie, spájkovanie a kalenie vo vákuu alebo v atmosfére inertných plynov. Podľa orientácie môžu byť horizontálne alebo vertikálne. Ich využitie je hlavne:

 • v automobilovom priemysle
 • pri výrobe výmenníkov tepla
 • pri výrobe priemyselných plynových turbín
 • v potravinárskom priemysle

Tlakové nádoby a filtre

Tlakové nádoby sú objemové zariadenia, ktorých výroba sa realizuje na základe schválenej dokumentácie zákazníkom. Tieto zariadenia sa vyrábajú z uhlíkových, nerezových a austenitických materiálov pre chemický, petrochemický a plynárenský priemysel. Ponúkame výrobu:

 • horizontálnych a vertikálnych tlakových nádob do 325 bar
 • s duplikátorom na ohrev alebo chladenie
 • s miešadlom
 • tlakové filtre

Sušiace a chladiace bubny aj s montážou

Sušiace a chladiace bubny, vyrábané našou spoločnosťou, majú široké uplatnenie v každom priemyselnom odvetví. Ich výroba sa realizuje na základe schválenej dokumentácie zákazníka. Ponúkame výrobu a montáž sušiacich a chladiacich bubnov:

 • rotačných
 • priamych
 • dvojchodových

Skladovacie nádrže a zásobníky

Sú to beztlakové zásobníky na uskladnenie rôznych kvapalín alebo sypkých materiálov. Ponúkame výrobu skladovacích nádrží a zásobníkov:

 • dvojplášťové ležaté
 • podzemné a nadzemné
 • jednoplášťové stojaté so záchytným zásobníkom
 • beztlakové a tlakové silá

Montážne práce

Na základe požiadaviek zákazníkov poskytujeme montáž zariadení pre chemický, petrochemický, farmaceutický, potravinársky, papierenský priemysel. Ponúkame montáž oceľových konštrukcií, ako i montáž technologických potrubí, vrátane potrebného tepelného spracovania.