Predstavenie divízie

Vážení obchodní priatelia,
IN VEST, s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla v 90-tych rokoch minulého storočia, pričom tradícia strojárenskej výroby v regióne siaha až do roku 1963. Strojárska divízia IN VEST, s.r.o. Vám ponúka zákazkovú výrobu tlakových nádob do 325 bar. Náš výrobný program je zameraný najmä na vákuové pece, výmenníky tepla, reaktory, varáky, odparky, odplyňovače, predlohy, kolóny, tlakové nádoby a filtre rôznych typov, sušiace a chladiace bubny, trieštivé mlyny, železničné cisterny, nadzemné a podzemné nádrže a zásobníky, vzduchovody, spalinovody, produktovody, ako aj iné zariadenia a technologické celky.

Na výrobnej ploche 7 000 m2 vyrábame kruhové nádoby do priemeru 5 000 mm. V najväčšej výrobnej hale máme k dispozícii 32 tonový mostový žeriav a v ostatných troch halách sú 12,5 tonové žeriavy. Hutný materiál skladujeme v krytej hale s plochou 2 300 m2 a na otvorenom priestore s plochou 4 500 m2. Hutné materiály tr. 11 delíme do hrúbky 150 mm a tr. 17 do 50 mm. Dokážeme zakružiť plechy tr. 11 do 60 mm a tr. 17 do 40 mm. Spracovávame aj duplexové materiály. Výrobnú výkresovú dokumentáciu pripravujeme za použitia programu Inventor a pevnostné výpočty podľa údajových listov zákazníka. Sprievodnú technickú dokumentáciu pripravujeme v súlade s Nariadením pre výrobcov tlakových zariadení PED 97/23/EC. Dodávame kompletnú výrobnú dokumentáciu, vrátane inšpekčných plánov, plánov akosti, zváracích plánov a zváracej dokumentácie.

Naše výrobky si nachádzajú uplatnenie hlavne v chemickom, petrochemickom, rafinérskom, potravinárskom, papierenskom, farmaceutickom, energetickom priemysle a v odvetviach obnoviteľných zdrojov energie. Používajú sa v mnohých krajinách Európy, ako aj v zámorí.
Montážna skupina vychádza z tradície strojno-montážneho závodu, založeného v 70-tych rokoch, ktorý realizoval výstavbu a rekonštrukcie chemických závodov na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Postupne inovujeme a dopĺňame výrobný park, pomocou ktorého sa snažíme vyrábať stále kvalitnejšie výrobky, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov.

Najnovším príspevkom je zrekonštruovaná žíhacia pec s vnútornými rozmermi komory 3 000 x 3 000 x 1 800 mm. V septembri 2014 sme spustili do prevádzky horizontálnu CNC vyvrtávačku WD 130, ktorá má tieto parametre osí: x = 4 000 mm, y = 2 800 mm, z = 1 400 mm.
Okrem štandardných oprávnení, ako sú ISO 18001, 14001, 9001, AD 2000 Merkblatt HP0, EN ISO 3834-2, disponujeme aj oprávnením na výrobu tlakových zariadení pre Čínsku republiku do 100 bar (A2) a taktiež sme získali aj osvedčenie do 1 000 bar (A1).

Ing. RóbertBol
Riaditeľ strojárskej divízie