Rezidenčné vily

miesto

Kráľovské údolie
Bratislava

investor

ALBA, s.r.o., Bratislava
ICT Istroconti, a.s., Bratislava

architekt

Architektonická kancelária Juraja Polyaka, Nitra

realizácia

2004

Zaujímavý komplex štyroch víl, vrátane spevnených plôch, prístupovej komunikácie a terénnych úprav v svažitom teréne. Nosný systém tvorí železobetónový skelet so stužujúcimi stenami a s výplňovým obvodovým murivom, pričom stropné konštrukcie a schodisko sú taktiež zo žb dosiek. Exteriérové povrchové úpravy zahŕňajú silikónovú omietku v kombinácii s betónovými plochami, obkladom z Alucobondu, resp. dreveným rastrovým obkladom. Interiérové omietky sú vápenno-cementové, na schodiskách silikónové. Súbor objektov dotvárajú oporné múry, oplotenie a súvisiace spevnené plochy zámkovej dlažby.