miesto

Kráľovské údolie
Bratislava

investor

ALBA, s.r.o., Bratislava
ICT Istroconti, a.s., Bratislava

architekt

Architektonická kancelária Juraja Polyaka, Nitra

realizácia

2004

Zaujímavý komplex štyroch víl, vrátane spevnených plôch, prístupovej komunikácie a terénnych úprav v svažitom teréne. Nosný systém tvorí železobetónový skelet so stužujúcimi stenami a s výplňovým obvodovým murivom, pričom stropné konštrukcie a schodisko sú taktiež zo žb dosiek. Exteriérové povrchové úpravy zahŕňajú silikónovú omietku v kombinácii s betónovými plochami, obkladom z Alucobondu, resp. dreveným rastrovým obkladom. Interiérové omietky sú vápenno-cementové, na schodiskách silikónové. Súbor objektov dotvárajú oporné múry, oplotenie a súvisiace spevnené plochy zámkovej dlažby.