miesto

Bratislava, Staré Mesto
Havlíčkova ulica

investor

IN VEST, s.r.o., Šaľa

architekt

Ing. arch. Vladimír Zigo
Ing. arch. Pavol Kollár

projektant
Ing. arch. Vladimír Zigo
Ingtový dom s by Marcel Krajčírik

realizácia

2012

Prvý objekt je navrhnutý ako bytový dom s bytmi v nadzemných podlažiach. V 1. až 3. nadzemnom podlaží sú umiestnené vždy štyri byty. V 1. podzemnom podlaží prvého objektu sú situované vstupné priestory, v severovýchodnej časti pôdorysu je navrhnutý priestor určený pre obchod alebo služby so samostatným vstupom, kuchynkou hygienickými priestormi. Druhý objekt je taktiež navrhnutý ako bytový dom s bytmi a ateliérmi v nadzemných aj podzemných podlažiach. Celkovo v tejto časti objektu sa nachádza 9 bytov a 6 ateliérov. 3. nadzemné podlažia sú pri oboch objektoch navrhnuté ako ustúpené, pričom zvyšná časť pôdorysu je tvorená účelovými terasami patriacimi k priľahlým bytom.


Agát rezidencia