Adresa:
IN VEST s.r.o., Areál Duslo, 927 03 Šaľa
IČO: 36 553 671
IČ DPH: SK 2020191360
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava,
Oddiel, Sro, Vložka č. 16 346/T

Riaditeľ divízie:
Ing. Róbert Bol
Tel. +421 31 775 2118
Fax. +421 31 775 3053
Mobil: +421 918 939 035
E-mail: robert.bol@invest-in.sk

Sekretariát:
Soňa Rábeková
Tel. +421 31 775 2861
Mobil: +421 915 496 725
Fax. +421 31 775 3053
E-mail: sek2@invest-in.sk

Marketingové a obchodné oddelenie:
Daniela Antalová
Tel. +421 31 775 2720
Mobil: +421 905 586 527
E-mail: marketing2@invest-in.sk

Vedúci výroby:
Ing. Ján Somorovský
Tel. +421 31 775 3660
Fax. +421 31 775 3053
Mobil: +421 907 713 451
E-mail: somorovsky@invest-in.sk

Vedúci oddelenia konštrukcie:
Ing. Václav Bol
Tel. +421 31 775 4176
Fax. +421 31 775 3053
E-mail: bol@invest-in.sk

Oddelenia nákupu a zásobovania:
Ján Kuna
Tel. +421 31 775 2579
Mobil: +421 905 232 413
E-mail: kuna@invest-in.sk
Jakub Szetei
Tel. +421 31 775 2579
Mobil: +421 915 496 447
E-mail: obchod@invest-in.sk